Religia

Buddyzm

2500 tys. lat temu u podnóży Himalajów na granicy Nepalu i Indii urodził się syn władcy tego regionu Siddharta Gautama. Wychował się w przepychu pałacu swego ojca. Pewnego dnia wydostał się poza mury i zobaczył starca, człowieka chorego, żebrzącego i zmarłego. Głęboko poruszył go ten widok porzucił bogactwo i poszukiwał prawdy w jaki sposób wyzwolić się z cierpienia, choroby, nieszczęścia. Buddyzm to czwarta religia świata 7,13%

Po wielu latach rozważań po osiągnięciu oświecenia Budda wygłosił swoje nauki towarzyszom ascezy oraz wskazał drogę praktyki. Cztery Szlachetne Prawdy i Szlachetna Ośmioraka Ścieżka to droga, którą podążają wyznawcy buddyzmu. Dzieli się  ona właściwy pogląd znajomość Czterech Szlachetnych Prawd, właściwe myślenie wolne od żądzy i nieżyczliwości, właściwą mowę bez kłamstwa i plotkowania, właściwe postępowanie bez kradzieży i zabijania, właściwe zarobkowanie nie łamiące zasad Szlachetnej Ścieżki, właściwy wysiłek usuwanie zła wspieranie dobra, właściwa uwaga brak przeszkadzających myśli w dążeniu do celu, właściwą koncentrację i skupienie poprzez medytację. Przez kolejne 45 lat Budda wędrował po północnych Indiach i przekazywał swą wiedzę uczniom, zyskując wielu zwolenników. Człowiek wciela się w kolejne życia zgodnie z karmą czyli sumą swoich uczynków w poprzednich życiach w cyklu zwanym Sansarą. Ludzkie starania mają na celu przejście w stan Nirvany. Jest ona uwolnieniem od cierpienia wiedzie do absolutu. Buddyzm therawada jest największą i oficjalną religią Sri Lanki, rozwinął się w całej Azji i posiada 380 mln wyznawców świecie.

budda2

budda

Hinduizm

Wyznaje 1 miliard ludzi istnieje wiele odłamów różniących się między sobą wiarą w bogów i praktykami religijnymi. W tej religii dusza jest nieśmiertelna przechodzi kolejne wcielenia od przedmiotu, rośliny, zwierzęcia do człowieka. Trzecia religia świata 13,78%

Każdy nasz czyn ma dobrą lub złą karmę w wyniku której spotyka nas szczęście lub cierpienie. Istotą etyki hinduizmu są trzy życiowe cele: dążenie do osiągnięcia doskonałości moralnej, uczciwe dążenie do osiągnięcia majątku i dążenie do osiągnięcia rozkoszy zmysłowej zwanej kama. Istnieją cztery ścieżki wiodące do zbawienia: wiedza, praca, miłość i skupienie. Głęboka jest wiara w sansarę zbawienie dusz  i  odpłatę za uczynki. Hinduizm twierdzi, że dusza jest nieśmiertelna, stworzona na podobieństwo boga. Doskonałość osiąga dopiero po zespoleniu z bogiem. Charakteryzuje się szacunkiem do świętych ksiąg zwanych Wedami, wiarą w reinkarnację i karmę, dąży do wyzwolenia. Duszę posiadają ludzie, rośliny, zwierzęta i przedmioty gdyż każdą istotę zamieszkuje bóg. W skład hinduistycznej triady wchodzą: Brahma stwórca wszechświata i istot żywych, przedstawiany jest jako starzec siedzący na kwiecie lotosu, który patrzy na cztery strony świata swymi czterema głowami. Wisznu jest bóstwem wszechobecnym, zawiera w sobie wszystkie dusze. Pan przyszłości i teraźniejszości przedstawiany jako przystojny mężczyzna o błękitnej skórze. Siwa istota nadprzyrodzona o łaskawym charakterze i dużej mądrości. Przedstawia wiele sprzeczności nieustannego tworzenia i niszczenia wszechświata, mistrz tańca, jogin, asceta. Najważniejszymi zasadami hinduizmu jest miłość, współczucie, pokój, pokonanie pragnień i oddanie bogu.

hindunardin

Islam

Druga religia na świecie pod względem wyznawców Muzułmanie stanowią 24.35% ludności świata.

Słowo islam oznacza poddanie się woli boga. Allah jest źródłem wszelkiej wiedzy i doskonałości. Religia zabrania przedstawiać go w jakiejkolwiek postaci. Posiada 6 dogmatów i 5 filarów: wyznanie wiary, post, modlitwa, jałmużna, pielgrzymka do Mekki. Założycielem nowej religii był Muhammad Ibn Abd Allah zwany Mahometem. Urodził się w Mekce w 670 r.n.e. Do 40 roku życia zajmował się handlem i prowadzeniem karawan. Pewnego dnia w czasie rozmyślań usłyszał słowa, które przekazał mu archanioł Gabriel. W 622 r.n.e. przeciwnicy zmusili go do ucieczki zwanej hidżrą z Mekki do Medyny. Ta data określa początek islamu. Mohameda nazwano prorokiem, prawodawcą i politykiem. W tym okresie rozpoczęła się walka z niewiernymi plemionami arabskimi i ich podporządkowanie. Islam rozbudził w Arabach olbrzymią energię i ekspansywność. Muzułmanie to niezwykle izolująca się grupa religijna. Codziennie z minaretów muezin nawołuje wiernych do modlitwy. Islam nakazuje ukrywać i chronić kobietę zakrywając jej ciało czarną abają.

Chrześcijaństwo

Religia, która narodziła się w I w.n.e. w Palestynie oparta na nauczaniu Jezusa. Dla chrześcijan podstawową drogą do zbawienia jest wyznanie wiary w zmartwychwstanie. Jest religia monoteistyczną posiada 41 tys. odłamów i wspólnot. Chrześcijaństwo jest największą religią świata i stanowi 33,43%

Chrześcijaństwo zakłada wiarę w jednego boga, który występuje w trzech postaciach: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Chrześcijanie wierzą, że Bóg jest stwórcą świata widzialnego i niewidzialnego. Człowiek jest obrazem Boga. Grzech pierworodny sprawił, że człowiek złamał prawo Boże. Jezus poprzez życie i śmierć przyniósł światu zbawienie i życie wieczne. Wierni oczekują zmartwychwstania i sądu ostatecznego na którym nastąpi podział na zbawionych i potępionych. Miłosierdzie i dekalog jest podstawą wiary. Religia wywodzi się z judaizmu jednak nieco inaczej go interpretuje. Opiera się na Nowym Testamencie, który opowiada o życiu i śmierci Jezusa. Chrześcijanie uznają go za mesjasza i syna bożego. Podstawową drogą zbawienia jest wiara. Jezus urodził się ok.8-4 p.n.e.w Betlejem zmarł 33 r.n.e. 2000 lat temu. Chrześcijaństwo na Sri Lance pojawiło się wraz z przybyciem Portugalczyków. Wyznawcy pochodzą z różnych grup etnicznych. Kościół katolicki ma własne biskupstwo w Kolombo a tuż obok w miejscowości Tewatte znajduje się Bazylika Narodowa. W lutym obchodzone jest święto Matki Boskiej Lankijskiej. Na Górze Adama znajduje się ślad jednego z 12 apostołów Św. Tomasza. Największe skupisko kościołów katolickich znajduje się w mieście Negombo. Polska zajmuje 8 miejsce na świecie pod względem populacji katolickiej.

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie sprawdź

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close